Videoanimasjon - Direkte anleggelse med Mic Introducer Kit

Endoskopisk teknikk

Her kan du se en animasjonsfilm om hvordan en anlegger Mic Introducer Kit med endoskopisk teknikk.

Mic-Key


Mic Gastrostomitube


Mic-Key Transgastric Jejunal


Mic Transgastric Jejunal