Overgang til ENFit

Det har blitt utviklet en ny internasjonal standard (ISO sertifisering 80369-3) for å sikre faren for feilaktig kobling mellom enterale og parenterale systemer. Denne koblingen heter ENFit.

I løpet av 2017 kreves det at alle produsenter/leverandører av ernæringssutstyr går over til denne nye standaren. Det vil altså i 2017 være en overgangsperiode der man både har gamle koblinger og ENFit koblinger.

I 2018 skal alt av ernæringsutstyr være ENFit kompatibelt. Det vil bli gitt fortløpende informasjon om innfasing av ENFit produkter for øvrig.

 

Les mer om ENFit:

 

 

Mic-Key mellomstykker med ENFit koblinger

Mellomstykke ENFit