Bestill informasjonsmateriell

Her kan du bestille Mic-Key materiell som du får sendt hjem til deg.

Send en epost til: infonorge@mylan.com

Ta med navn og adresse, og du kan få tilsendt Mic-Key® Gastrostomihåndbok. Fortell oss også om du trenger fler enn 1.