Hva gjør jeg hvis knappen går tett?

Knappen eller PEG´en kan i enkelte tilfeller gå tett. Dette gjelder særlig hvis sondematen ikke er moset godt nok. Man kan da sprøyte 10 ml romtemperert Cola eller 10 ml saltoppløsning i sonden. Vent i 20 minutter og skyll etter med 30 ml vann. Fungerer ikke dette, må man bytte knappen med en ny. (Kilde: Knappenforeningen)