Kan jeg bade i badekar eller havet/svømmehall med knapp?

Gastrostomikanalen regnes som en ”grodd kanal” når den ikke har noen tegn til infeksjoner e.l. Om det da kommer litt vann inn gjennom knappen, kan dette sammenlignes med å svelge litt vann under bading, noe som i mindre mengder er ufarlig. Det er dog viktig at knappen passer til kanalen og fyller denne, slik at den blir ”tett”. Bading er da fullt mulig, både for unge og gamle. Skulle man ha en infeksjon, bør man være mer forsiktig og avstå fra særlig saltvann og klorvann.