Knappen falt ut, hvorfor?

Dette kan skje, og skyldes som regel at ballongen på magesekkens innside har sprukket eller at det er for lite vann i ballongen. Da klarer ikke ballongen å holde knappen på plass. Normalt trenger man da bare å sette inn en ny knapp, og fylle ballongen på nytt. Man bør alltid være rask med å sette inn en ny knapp (eller en gastrostomitube, sugerør e.l.), slik at ikke kanalen lukker seg.