Bruk og stell av Mic-Key

Det er viktig å sjekke vannmengden i ballongen hver til annenhver uke. Ettersom den er laget av medisinsk silikon vil noe vann fordampe ut av ballongen. Dette vannet må derfor etterfylles slik at Mic-Key knappen holdes på plass i magesekken. Det er vanlig med 5-10 ml vann i ballongen. (Mic-Key 12 tykkelse skal ha maks 5 ml vann i ballongen.) Man bruker vanlig springvann i ballongen. Saltvann skal ikke brukes da det kan ødelegge materialet. Sjekk av vannballongen vil også være en indikasjon på når knappen bør byttes ut. Hvis det har forsvunnet unormalt mye vann ut av ballongen kan dette være et tegn på at ballongen begynner å bli dårlig, og det er på tide å bytte knapp. Dette vil sykehuset gi opplæring i.

Skylling av Mic-Key:

Daglig bør man skylle igjennom Mic-Key knappen med vann både før og etter mating. Dette for å rengjøre, og forhindre at mat i sonden stivner og tetter igjen.

Rengjøring av mellomstykker:

For å sikre god mathygiene skal mellomstykkene rengjøres etter hver mating. Bruk vanlig såpevann (som for eksempel Zalo), og skyll mellomstykkende godt etterpå. La de gjerne lufttørke. På grunn av hygieniske prinsipper, er det vanlig at mellomtykker byttes ut hver til annenhver uke.

Stell av huden rundt knappen

Så lenge huden rundt gastrostomien er tørr og frisk, er det ikke nødvendig å tildekke med sårbandasje.  Noen vil imidlertid oppleve diverse hudproblemer rundt sin gastrostomiport, og hos Knappenforeningen vil du finne tips og råd til behandling av dette. Det primære hudstellet er det samme enten man har PEG, knapp eller gastrostomitube. Foreldre, pårørende eller brukeren selv vil lære dette på sykehuset.

 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre