MIC Jejunal ernæringssonde


 • Jejunal tube med ett løp til jejunum.
 • ENFit tilkobling.
 • Godt merket med «Jejunal» på matingsporten, og «BAL» samt størrelse og mengde vann på ballongventilen.
 • Cm markering langs hele sonden.
 • Hudvennlig medisinsk silikon.
 • Røntgentett tråd gjennom hele sondens lengde som sikrer god verifisering ved gjennomlysning.
 • Klippes til ønsket jejunal lengde.Lengden på sonden bør klippes slik at den ligger 10-15 cm forbi det Treitze ligament.


Settet inneholder:

 • 1 stk Mic-J sonde
 • Brukerveiledning

Retningslinjer for skylling

 • Tilstrekkelig skylling er den beste måten å unngå tilstopping.
 • Skyll alltid sonden med romtemperert springvann før og etter hver mating.  Ved kontinuerlig mating, anbefales det å skylle hver 4-6 time, eller minst hver 8. time hvis sonden ikke er i bruk. Sterilt vann kan brukes når springvannet ikke er 100% drikkbart.
 • Vannmengde avhengig av ulike faktorer,  men gjennomsnittelig volum varierer fra 10-50 ml for voksne og 3-10 ml for barn.

Stell og vedlikehold


Observasjoner
 • Vurder for tegn på smerte, trykk eller ubehag, varme, utslett, puss eller lekkasje.
 • Se etter tegn som trykknekrose, hypergranulasjonsvev eller andre hudforandringer.

Rengjøring rundt gastrostomien
 • Bruk lunket vann og mild såpe.
 • Rengjør gastrostomien med sirkulære bevegelser fra sonden og utover. Bruk gjerne bomullspinner for rengjøring.
 • Skyll grundig og tørk godt.

Rengjøring av ernæringssonden
 • Rengjør ernæringssonden med lunket vann og mild såpe. Pass på at sonden ikke dras i eller manipuleres for mye.
 • Skyll grundig sonden, og tørk godt.
 • Rens den jejunale åpningen samt ballongporten ved bruk av en bomullspinne eller lofri klut. Pass på å fjerne aller rester fra mat og medisiner.
 • Bekreft at ytre stoppeplaten på sonden ligger 2-3 mm over hudnivå. Juster eventuelt stoppeplaten slik at sonden er passe stram.

OBS: Ikke roter på sonden. Dette kan forårsake at sonden kommer ut av posisjon.


Ballongvedlikehold
 • Kontroller vannvolum i ballongen en gang i uken.
 • Tilkoble en luer sprøyte til sondens ballonginngang, merket BAL.
 • Trekk ut væsken mens sonden holdes på plass.
 • Registrer volumet, og før tilbake innholdet.
 • Hvis mengden er mindre enn anbefalt eller forskrevet, tilføy mengden som trengs for å få ballongvolumet opp til anbefalt og forkrevet vannmengde. Bruk kun springvann eller sterilt vann. Saltløsning skal ikke brukes da det kan krystalisere og tilstoppe ballongens ventil eller kanal.
 • Vær oppmerksom på at etter som du tømmer ballongen kan det forekomme at noe mageinnhold lekker ut rundt sonden.
 • Vent 10-20 minutter og gjenta prosedyren. Ballongen lekker hvis den har tapt væske, og sonden må da erstattes av en ny på sykehuset.
 • En slitt eller ødelagt ballong kan forårsake at sonden løsner eller flytter på seg. Hvis ballongen sprekker, trenger den å bli ertsattet med en ny. Sonden må da festes med tape, og sykehuset må kontaktes for bytte av sonde.

Ballongens levetid kan ikke forutsis med nøyaktighet. Silikonballonger varer generelt fra 1-8 måneder, men levertiden varierer i henhold til flere faktorer. Disse faktorene kan være bruk av legemidler, vannvolum, gastrisk PH og stell av sonden.


Hvordan gi mat gjennom sonden

 • Åpne hetten til den Jejunale åpningen merket ”Jejunal” på sonden.
 • Bruk en ENFit sprøyte til å skylle gjennom sonden med vann før måltidet.
 • Fyll opp ernæringsettet med mat (eller ENFit sprøyten ved bolusmating) før tilkobling.
 • Koble til den jejunale åpningen merket ”Jejunal”, og start matingen.
 • Etter mating kobles ernæringssettet eller ENFit sprøyten fra.
 • Skyll til slutt gjennom sonde med anbefalt mengde vann.
 • Medisiner anbefales alltid å gi i flytende form.
 • Følg anbefaling av lege/ernæringsfysiolog når det gjelder mengde, hastighet m.m.
 • For å forhindre kvalme og oppkast, er det anbefalt at man sitter med ryggen hevet en stund etter at måltidet er ferdig.
 • Ta kontakt med lege eller sykepleier om du opplever smerte eller ubehag i forbindelse med måltidet. 

Åpning av tett sonde

 • Sørg for at ernæringssonden ikke er bøyd eller klemt av.
 • Hvis tilstopningen er synlig over hudens overflate, masser forsiktig eller klem sonden mellom fingrene for å oppløse den.
 • Koble en 30-60 ml matingssprøyte fylt med lunket vann til den jejunale åpningen på sonden.
 • Trekk stempelet til sprøyten tilbake, og trykk deretter stempelet ned igjen for å løsne tilstoppingen. Dette vil skape turbulens i sonden.
 • Gjenta prosedyre hvis ikke tilstopningen løsner. En slik teknikk vil løsne de fleste tilstopninger.
 • Hvis dette ikke hjelper, rådfør deg med lege.
 • Ikke bruk juice eller cola-drikker da disse kan forårsake tilstopninger eller ugunstige reaksjoner hos noen pasienter. Sukkerfri brus (ikke Cola) og vann med kullsyre kan fungere for å fjerne noen tilstopninger.
 • Hvis tilstopningen ikke lar seg oppløse, må sonden erstattes med en ny på sykehuset.


Artikkelnummer Tykkelse Jeunal lengde Vannmengde i ballong
8200-12LV 12 Fr 45 cm 3-5 ml
8200-14 14 Fr 45 cm 7-10 ml
8200-16 16 Fr 45 cm 7-10 ml
8200-18 18 Fr 45 cm 7-10 ml
8200-20 20 Fr 45 cm 7-10 ml
8200-22 22 Fr 45 cm 7-10 ml
8200-24 24 Fr 45 cm 7-10 ml

 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre