Mic-Key Gastrisk Jejunal ernæringssonde


 • Liten lavprofil jejunal gastrostomiport med 2 løp; til ventrikkel og jejunum.
 • Godt merket med «Jejunal» og «Gastric» inngang, samt «BAL» for ballongventil.
 • Hudvennlig medisinsk silikon.
 • Samme gode kvalitet som Mic-Key gastrostomiport med solid tilbakeslagsventil.
 • Mange størrelser.
 • Samme mellomstykker som brukes til Mic-Key gastrostomiport.
 • Leveres med 1 stk Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk. Bolus rett mellomstykke (artikkelnr 143-12).
 • Lodd langs hele sonden (det sorte området), som gjør sonden tyngre og kan forebygge at den kommer ut av plassering.
 • Røntgentett tråd gjennom hele sondens lengde som sikrer god verifisering ved gjennomlysning.Med Mic-Key GJ kan man ernære jejunalt, og i tillegg ha tilgang til ventrikkelen ved behov for tømming, utlufting eller ernæring/medisinering.
Lengden på sonden bør velges slik at den ligger 10-15 cm forbi det Treitze ligament.


Settet inneholder:

 • Mic-Key GJ sonde
 • Innføringskanyle
 • Mic-key mellomstykker: medisineringsmellomstykke 30cm og Bolus rett mellomstykke 30 cm
 • 6 ml luer sprøyte
 • 35 ml ENfit sprøyte
 • Kompresser
 • Brukerveiledning


Retningslinjer for skylling

 • Tilstrekkelig skylling er den beste måten å unngå tilstopping.
 • Skyll alltid igjennom mellomstykket og sonden med romtemperert springvann før og etter hver mating.  Ved kontinuerlig mating, anbefales det å skylle hver 4-6 time, eller minst hver 8. time hvis sonden ikke er i bruk. Sterilt vann kan brukes når springvannet ikke er 100% drikkbart.
 • Vannmengde avhengig av ulike faktorer,  men gjennomsnittelig volum varierer fra 10-50 ml for voksne og 3-10 ml for barn.

Stell og vedlikehold


Observasjoner
 • Vurder for tegn på smerte, trykk eller ubehag, varme, utslett, puss eller lekkasje.
 • Se etter tegn som trykknekrose, hypergranulasjonsvev eller andre hudforandringer.

Rengjøring rundt gastrostomien
 • Bruk lunket vann og mild såpe.
 • Rengjør gastrostomien med sirkulære bevegelser fra sonden og utover. Bruk gjerne bomullspinner for rengjøring.
 • Skyll grundig og tørk godt.

Rengjøring av ernæringssonden
 • Rengjør ernæringssonden med lunket vann og mild såpe. Pass på at sonden ikke dras i eller manipuleres for mye.
 • Skyll grundig sonden, og tørk godt.
 • Rens den jejunale og gastriske åpningen, samt ballongporten ved bruk av en bomullspinne eller lofri klut. Pass på å fjerne aller rester fra mat og medisiner.
 • Bekreft at Mic-Key GJ ligger 2-3 mm over hudnivå. Hvis sonden er for lang eller kort, bør det gis beskjed om før neste bytte på sykehus.

OBS: Ikke roter på sonden. Dette kan forårsake at sonden kommer ut av posisjon.


Ballongvedlikehold
 • Kontroller vannvolum i ballongen en gang i uken.
 • Tilkoble en luer sprøyte til sondens ballonginngang, merket BAL.
 • Trekk ut væsken mens sonden holdes på plass.
 • Registrer volumet, og før tilbake innholdet.
 • Hvis mengden er mindre enn anbefalt eller forskrevet, tilføy mengden som trengs for å få ballongvolumet opp til anbefalt og forkrevet vannmengde. Bruk kun springvann eller sterilt vann. Saltløsning skal ikke brukes da det kan krystalisere og tilstoppe ballongens ventil eller kanal.
 • Vær oppmerksom på at etter som du tømmer ballongen kan det forekomme at noe mageinnhold lekker ut rundt sonden.
 • Vent 10-20 minutter og gjenta prosedyren. Ballongen lekker hvis den har tapt væske, og sonden må da erstattes av en ny på sykehuset.
 • En slitt eller ødelagt ballong kan forårsake at sonden løsner eller flytter på seg. Hvis ballongen sprekker, trenger den å bli ertsattet med en ny. Sonden må da festes med tape, og sykehuset må kontaktes for bytte av sonde.

Ballongens levetid kan ikke forutsis med nøyaktighet. Silikonballonger varer generelt fra 1-8 måneder, men levertiden varierer i henhold til flere faktorer. Disse faktorene kan være bruk av legemidler, vannvolum, gastrisk PH og stell av sonden.


Til- og frakobling av mellomstykke

 • Fyll gjerne opp mellomstykket med sondemat før tilkoblingen til Mic-Key GJ.
 • Koble mellomstykket til jejunum, - åpningen som er merket ”JEJUNAL”. OBS! pass på at du ikke kobler til åpning som fører til ballongkanalen som er merket ”BAL”, eller magesekken som er merket ”GASTRIC”.
 • Tilkobling av mellomstykket gjøres ved å sette den sorte linjen merket på mellomstykket mot den sorte linjen merket på Mic-Key GJ. Roter så mellomstykket tre kvart rundt i pilens retning til du merker motstand.
 • Medisiner anbefales alltid å gi i flytende form.
 • Følg anbefaling av lege/ernæringsfysiolog når det gjelder mengde, hastighet m.m.
 • For å forhindre kvalme og oppkast, er det anbefalt at man sitter med ryggen hevet en stund etter at måltidet er ferdig.
 • Ta kontakt med lege eller sykepleier om du opplever smerte eller ubehag i forbindelse med måltidet. 
 • Ved tømming av magesekken; koble et mellomstykket til den åpningen som er merket med ”GASTRIC”. Skyll deretter gjennom sonden med vann etter tømming.

Åpning av tett sonde

 • Sørg for at ernæringssonden ikke er bøyd eller klemt av.
 • Hvis tilstopningen er synlig over hudens overflate, masser forsiktig eller klem sonden mellom fingrene for å oppløse den.
 • Bruk et mellomstykke og koble til en 30-60 ml matingssprøyte fylt med lunket vann.
 • Koble mellomstykket til Mic-Key GJ og trekk stempelet til sprøyten tilbake, trykk deretter stempelet ned igjen for å løsne tilstoppingen. Dette vil skape turbulens i sonden.
 • Gjenta prosedyre hvis ikke tilstopningen løsner. En slik teknikk vil løsne de fleste tilstopninger.
 • Hvis dette ikke hjelper, rådfør deg med lege.
 • Ikke bruk juice eller cola-drikker da disse kan forårsake tilstopninger eller ugunstige reaksjoner hos noen pasienter. Sukkerfri brus (ikke Cola) og vann med kullsyre kan fungere for å fjerne noen tilstopninger.
 • Hvis tilstopningen ikke lar seg oppløse, må sonden erstattes med en ny på sykehuset.Artikkelnummer Tykkelse Stoma lengde Jejunal lengde Vannmengde i ballong
8270-14-1.0-15 14 Fr 1.0 cm 15 cm  3-5 ml
8270-14-1.0-22 14 Fr 1.0 cm 22 cm 3-5 ml
8270-14-1.2-15 14 Fr 1.2 cm 15 cm  3-5 ml
8270-14-1.2-22 14 Fr 1.2 cm 22 cm 3-5 ml
8270-14-1.2-30 14 Fr 1.2 cm 30 cm 3-5 ml
8270-14-1.5-15 14 Fr 1.5 cm 15 cm  3-5 ml
8270-14-1.5-22 14 Fr 1.5 cm 22 cm 3-5 ml
8270-14-1.5-30 14 Fr 1.5 cm 30 cm 3-5 ml
8270-14-1.5-45 14 Fr 1.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-1.7-15 14 Fr 1.7 cm 15 cm  3-5 ml
8270-14-1.7-22 14 Fr 1.7 cm 22 cm 3-5 ml
8270-14-1.7-30 14 Fr 1.7 cm 30 cm 3-5 ml
8270-14-1.7-45 14 Fr 1.7 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-2.0-22 14 Fr 2.0 cm 22 cm 3-5 ml
8270-14-2.0-30 14 Fr 2.0 cm 30 cm 3-5 ml
8270-14-2.0-45 14 Fr 2.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-2.3-30 14 Fr 2.3 cm 30 cm 3-5 ml
8270-14-2.3-45 14 Fr 2.3 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-2.5-30 14 Fr 2.5 cm 30 cm 3-5 ml
8270-14-2.5-45 14 Fr 2.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-2.7-30 14 Fr 2.7 cm 30 cm 3-5 ml
8270-14-2.7-45 14 Fr 2.7 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-3.0-45 14 Fr 3.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-3.5-45 14 Fr 3.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-4.0-45 14 Fr 4.0 cm 45 cm  7-10 ml
8270-14-4.5-45 14 Fr 4.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-5.0-45 14 Fr 5.0 cm 45 cm  7-10 ml
8270-14-5.5-45 14 Fr 5.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-6.0-45 14 Fr 6.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-14-6.5-45 14 Fr 6.0 cm 45 cm  7-10 ml
8270-14-7.0-45 14 Fr 7.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-1.0-15 16 Fr 1.0 cm 15 cm 3-5 ml
8270-16-1.0-22 16 Fr 1.0 cm 22 cm 3-5 ml
8270-16-1.2-15 16 Fr 1.2 cm 15 cm  3-5 ml
8270-16-1.2-22 16 Fr 1.2 cm 22 cm 3-5 ml
8270-16-1.2-30 16 Fr 1.2 cm 30 cm 3-5 ml   
8270-16-1.5-15 16 Fr 1.5 cm 30 cm 3-5 ml
8270-16-1.5-45 16 Fr 1.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-1.7-15 16 Fr 1.7 cm 15 cm 3-5 ml
8270-16-1.7-22 16 Fr 1.7 cm 22 cm 3-5 ml
8270-16-1.7-30 16 Fr 1.7 cm 30 cm 3-5 ml
8270-16-1.7-45 16 Fr 1.7 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-2.0-22 16 Fr 2.0 cm 22 cm 3-5 ml
8270-16-2.0-30 16 Fr 2.0 cm 30 cm 3-5 ml
8270-16-2.0-45 16 Fr 2.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-2.3-30 16 Fr 2.3 cm 30 cm 3-5 ml
8270-16-2.3-45 16 Fr 2.3 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-2.5-30 16 Fr 2.5 cm 30 cm 3-5 ml
8270-16-2.5-45 16 Fr 2.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-2.7-30 16 Fr 2.7 cm 30 cm 3-5 ml
8270-16-2.7-45 16 Fr 2.7 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-3.0-45 16 Fr 3.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-3.5-45 16 Fr 3.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-4.0-45 16 Fr 4.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-4.5-45 16 Fr 4.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-5.0-45 16 Fr 5.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-5.5-45 16 Fr 5.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-6.0-45 16 Fr 6.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-6.5-45 16 Fr 6.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-16-7.0-45 16 Fr 7.0cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-1.2-22 18 Fr 1.2 cm 22 cm 3-5 ml
8270-18-1.2-30 18 Fr 1.2 cm 30 cm 3-5 ml
8270-18-1.5-22 18 Fr 1.5 cm 22cm 3-5 ml
8270-18-1.5-30 18 Fr 1.5 cm 30 cm 3-5 ml
8270-18-1.5-45 18 Fr 1.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-1.7-22 18 Fr 1.7 cm 22 cm 3-5 ml
8270-18-1.7-30 18 Fr 1.7 cm 30 cm 3-5 ml
8270-18-1.7-45 18 Fr 1.7 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-2.0-22 18 Fr 2.0 cm 22 cm 3-5 ml
8270-18-2.0-30 18 Fr 2.0 cm 30 cm 3-5 ml
8270-18-2.0-45 18 Fr 2.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-2.3-30 18 Fr 2.3 cm 30 cm 3-5 ml
8270-18-2.3-45 18 Fr 2.3 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-2.5-30 18 Fr 2.5 cm 30 cm 3-5 ml
8270-18-2.5-45 18 Fr 2.5 cm 45 cm 7-10 ml 
8270-18-2.7-30 18 Fr 2.7 cm 30 cm 3-5 ml
8270-18-2.7-45 18 Fr 2.7 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-3.0-45 18 Fr 3.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-3.5-45 18 Fr 3.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-4.0-45 18 Fr 4.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-4.5-45 18 Fr 4.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-5.0-45 18 Fr 5.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-5.5-45 18 Fr 5.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-6.0-45 18 Fr 6.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-6.5-45 18 Fr 6.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-18-7.0-45 18 Fr 7.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-1.5-45 22 Fr 1.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-1.7-45 22 Fr 2.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-2.0-45 22 Fr 2.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-2.3-45 22 Fr 2.3 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-2.5-45 22 Fr 2.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-3.0-45 22 Fr 3.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-3.5-45 22 Fr 3.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-4.0-45 22 Fr 4.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-4.5-45 22 Fr 4.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-5.0-45 22 Fr 5.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-5.5-45 22 Fr 5.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-6.0-45 22 Fr 6.0 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-6.5-45 22 Fr 6.5 cm 45 cm 7-10 ml
8270-22-7.0-45 22 Fr 7.0 cm 45 cm 7-10 ml


 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre