Mellomstykker

Når man skal gi mat gjennom Mic-Key må man bruke et mellomstykke. Det finnes ulike mellomstykker, både vinklet og rette, samt ulike lengder.


Tilkobling av mellomstykke gjøres ved å sette den sorte linjen merket på mellomstykket mot den sorte linjen merket på Mic-Key porten. Roter så mellomstykket tre kvart rundt i klokkeretningen (i pilens retning) til du merker motstand. Full rotasjon kan skade tilbakeslagsventilen. For å fjerne mellomstykket, drei mot klokkeretningen til den sorte linjen på mellomstykket er i overensstemmelse med den på porten. Ta ut mellomstykket og sett lokket på Mic-key. Demonstrasjon av tilkobling og mating kan du se her 

Med Mic-Key settet følger det med 2 ulike mellomstykker. Et medisineringsmellomstykke og et Bolus rett mellomstykke. Medisineringsmellomstykket har to identiske innganger med ENFit kobling. Dette for kunne gi medisiner og mat samtidig. Bolus rett mellomstykke brukes ved mating med matingssprøyte. Det tar normalt 20-40 miutter og bolusmate, og denne metoden likner på et normalt måltid. Fordi Bolus rett mellomstykke ikke er vinklet, er det lettere å gi tykk mat. 


mellomstykker og tilbehør til Mic-Key

Før og etter hver mating anbefales det å skylle gjennom Mic-key med rent vann. Gjennomskylling før er viktig for å sjekke at Mic-key er åpen, og at det er klart for mating. Skylling etter mating forhindrer at mat og medisiner tørker inn og tetter igjen Mic-key.


Vask mellomstykket etter hver mating med varmt såpevann og skyll grundig. La de gjerne lufttørke. Tenk vanlig god mathygiene ved håndtering av utstyret, og bytt mellomstykkene rutinemessig. 

Medisineringsmellomstykke ENFit

Mic-Key Medisingeringsmellomstykke ENFit

Vinklet mellomstykke med 2 ENFit innganger som muliggjør medisinering samtidig som man gir mat.

Artikkelnummer: 142-02 (5 cm)
Artikkelnummer:141-12 (30 cm, med klemme)
Artikkelnummer:141-24 (60 cm, med klemme)
5 stk. i pakken.


Bolus rett mellomstykke ENFit

Mic-Key Bolus rett mellomstykke ENFit

Rett mellomstykke som er egnet til å bolusmate/gi mat i måltider

Artikkelnummer: 143-12 (30 cm)
Artikkelnummer: 143-24 (60 cm)
5 stk. i pakken.


Bolus rett mellomstykke med katetertilkobling

Artikkelnummer: 0123-12 (30 cm)
Artikkelnummer: 0123-24 (60 cm)
5 stk. i pakken.


Secur-Lok vinklet mellomstykke (obs utgående artikkel)

Artikkelnummer: 0124-12 (30 cm)
Artikkelnummer: 0124-24 (60 cm)
5 stk. i pakken.


Rengjøring av mellomstykker:

For å sikre god mathygiene skal mellomstykkene rengjøres etter hver mating. Bruk vanlig såpevann (som for eksempel Zalo), og skyll mellomstykkende godt etterpå. La de gjerne lufttørke. På grunn av hygieniske prinsipper, er det vanlig at mellomtykker byttes ut hver til annenhver uke.

Stell av huden rundt knappen

Så lenge huden rundt gastrostomien er tørr og frisk, er det ikke nødvendig å tildekke med sårbandasje.  Noen vil imidlertid oppleve diverse hudproblemer rundt sin gastrostomiport, og hos Knappenforeningen vil du finne tips og råd til behandling av dette. Det primære hudstellet er det samme enten man har PEG, knapp eller gastrostomitube. Foreldre, pårørende eller brukeren selv vil lære dette på sykehuset.


 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre