CORFLO® PEG

CORFLO® PEG er laget av polyurethan. Materialet bidrar til større innerdiameter av sonden (reduserer tilstopping), og den oppleves myk og hudvennlig. Sonden holdes på plass i magesekken ved hjelp av en luftfylt stoppepute. Denne kollapses enkelt ved å klippe over sonden under y-stykket, og den kan da trekkes ut via stomikanalen. Dette må gjøres på sykehus. På grunn av luftputens utforming, reduseres faren for utvikling av burried bumper.

Sonden er røntgentett for endoskopisk og radiologisk anleggelse. Det er også mulig å anlegge jejunalkateter via CORFLO® PEG sonde. Sonden finnes i størrelsene 12 Fr, 16 Fr og 20 Fr og kommer med ENFit adapter. ENFit adaptere kan også bestilles utenom.

 

CORFLO® PEG sett inneholder:

 • PEG sonde
 • 2 typer ytre stoppeplater
 • Klemme
 • ENFit adapter
 • Kompresser
 • Skalpell
 • Gel
 • Introducer nål


CORFLO® PEG 

Arikkelnummer Tykkelse
50-6512 12 Fr
50-6516 16 Fr
50-6520 20 Fr
CORFLO® PEG Adapter 

Arikkelnummer Tykkelse
50-6112 12 Fr
50-6116 16 Fr
50-6120 20 Fr
Jejunale sonder til CORFLO® PEG 

Arikkelnummer Tykkelse
51-7366 6 Fr jejunal sonde for bruk i 16 Fr PEG
51-7368 8 Fr jejunal sonde for bruk i 20 Fr PEG

 


Bruk og stell av CORFLO® PEG


Daglig stell


 • Vask alltid hendene med såpe og vann og tørk grundig før håndtering av PEG sonden.
 • Rengjør CORFLO® PEG daglig. Hold huden rundt PEG sonden rent og tørt ved hjelp av:
  • mild såpe og vann
  • bomullspinner
  • en myk, lofri klut
 • Kontroller nøye tegn på følgende: lekkasje, hevelse, irritasjon, rødhet, hudforandring, ømhet eller bevegelse (mer enn 10mm) av sonden inn eller ut av magen. Hvis du opplever noen av disse tingene, informer helsepersonell, som vil kunne gi deg råd. Du bør ikke oppleve noen smerte i løpet av måltidet.
 • Rengjør huden rundt gastrostomien med mild såpe og varmt vann. Du bør starte med rengjøringen rundt PEG sonden, og arbeide utover med sirkulære bevegelser. Sonden og den ytre stoppeplaten kan roteres slik at du når alle hudområder rundt sonden.
 • Når du er ferdig, tørk forsiktig hele området grundig.
 • Det anbefales å lukke klemmen mellom hvert måltid. Endre posisjonen til klemmen daglig for å hindre skade på sonden.

 

Ukentlig Pleie

 • Det anbefales ikke å bade før gastrostomikanalen er fullstendig tilhelet. Dusj kan gjennomføres. Legen eller sykepleieren vil kunne fortelle deg når du kan bade eller svømme igjen.
 • Når stomien er fullstendig tilhelet, vanligvis 2 til 4 uker etter anleggelse, kan den ytre stoppeplaten beveges.
 • Stoppeplaten består av to deler. Løsne stoppeplaten fra sonden ved å vri den øvre del til siden mens du holder i den nedre delen som ligger ned mot huden. På den måten skilles de to delene fra hverandre.
 • Løsne deretter sonden fra stoppeplaten, og skyv de to delene oppover. Rengjør huden og sonden med såpe og vann. Skyll grundig.
 • Skyv sonden 1 til 1,5 cm inn i stomikanalen.
 • Drei sonden 360° og trekk forsiktig i sonden til du føler motstand mot den indre stoppeplaten mot mageveggen. Tørk huden og sonden grundig.
 • Skyv de to delene til den ytre stoppeplaten tilbake, og sett de sammen slik at stoppeplaten er plassert komfortabelt mot huden. Det skal ideelt være 2-3 mm avstand mellom huden og den ytre stoppeplaten.

 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre