Introducer kit


Introducer kit er en innovativ push teknikk for direkte anleggelse av ballongsonder fra Avanos som Mic-Key* knapp, gastrostomitube eller jejunale sonder. Selve teknikken er innovativ bestående av unike bestanddeler som gjør prosedyren effektiv og sikker sammenlignet med tilsvarende push metoder. Introducer kit er kun kompatibelt med sonder fra Avanos. Disse sondene oppfyller kravene i kvalitetstest for direkte anleggelse, og størrelsene er i overenstemmelse med komponentene i settet.


Hvorfor direkte anleggelse med Introducer kit?

Sondene fra Avanos er av høy kvalitet og har en lang holdbarhet, - inntil 8 måneder. Med denne teknikken er det kun nødvendig med en prosedyre for å få anlagt en ballongsonde, og det unngås derfor en periode med PEG sonde først for å danne en gastrostomikanal. På den måten er teknikken mer pasientvennlig, og også tidsbesparende for sykehuset. Erfaring viser også mindre risiko for kirurgisk og post-operative komplikasjoner som andre prosedyrer kan forårsake (f.eks. lengre sykehusopphold, perforasjon av colon, vevsskade etc.). 1

Pasientvennlig:

 • Kun en prosedyre nødvendig (unngår PEG sonde først).
 • Rapportert mindre lekkasje.
 • Rapportert mindre infeksjoner.
 • Enkel rengjøring og stell.

 

 1. Antonoff MB, Hess DJ, Saltzman DA, Acton RD. Modified approach to laparoscopic gastrostomy tube placement minimizes complications. Pediatr Surg Int 2009. Apr;25(4):349-353.10.1007/s00383-009-2340-z.

Introducer Kit inneholder

 • Saf-T-Pexy nåler
 • Serie dilatator
 • Innføringsnål
 • Guidewire med j-tip
 • Skalpell
 • Pjang 
 • Sprøyte 
 • Målestav

 

I settet for radiologisk anleggelse av Jejunale sonder (artikkelnummer 98437 og 98438) medfølger et «lede kateter». Sonder medfølger ikke i settene og må bestilles separat.


Arikkelnummer       Navn       Seriedilatator       For anleggelse av sonde størrelse
98430       Introducer Kit, 12 Fr       16 Fr       12 Fr
98431       Introducer Kit, 14 Fr       18 Fr       14 Fr
98432       Introducer Kit, 16 Fr       20 Fr       16 Fr
98433       Introducer Kit, 18 Fr       22 Fr       18 Fr
98434       Introducer Kit, 20 fr       24 Fr       20 Fr


 

For radiologisk anleggelse av jejunale sonder:

Arikkelnummer       Navn       Seriedilatator       For anleggelse av sonde størrelse
98437       Introducer Kit JTJ, 16 Fr        20 Fr       16 Fr
98438       Introducer Kit JTJ, 18 Fr       18 Fr        18 Fr

 

   

 

 

 


Animasjon - direkte anleggelse av ulike sonder fra Avanos

Her kan du se animasjoner om hvordan teknikken utføres under endoskopisk veiledning.

 

Mic-Key* gastrostomiport

Loading the player...

MIC* Gastrostomitube

Loading the player...

Mic-Key* Gastric Jejunal

Loading the player...

 

Animasjon - direkte anleggelse av ulike sonder fra Avanos

Her kan du se animasjoner om hvordan teknikken utføres under radiologisk veiledning.

 


Mic-Key* gastrostomiport

Loading the player...

MIC* Gastrostomitube

Loading the player...

 

Direkte anlagt Mic-Key
Direkte anlagt Mic-Key
Direkte anlagt Mic-Key
Direkte anlagt Mic-Key

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre