Hjelpemidler

Det finnes en del praktiske hjelpemidler på markedet, gjerne spesielt tilpasset ulike sykdomskarakteristikker. Her kan det være lurt å forhøre seg hos aktuell pasientorganisasjon for mer informasjon. Eller kontakt hjelpemiddelsentralen direkte. Slike hjelpemidler kan være: arbeidsstol til bruk i spisesituasjoner, nakkekrage for bedre hodestøtte, bestikk som festes på hånden, etc.

Vektregistrering

For å kunne vurdere om ernæringstiltak bør iverksettes, kan det å registrere vekt være et nyttig og meget håndfast hjelpemiddel. Reelle faresignaler er:

  • Vekttap på mer enn 5% i løpet av siste måned eller 10% i løpet av siste 6 måneder
  • BMI under 20 (eldre under 24)
  • Et matinntak på under 1/3 av behovet de siste 14 dagene eller under 2/3 den siste måneden

(Kilde: ALS-Prosjektet ved Sunniva Hospice)

 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre