Signaler ved underernæring

Vurdering av ernæringstilstanden

Det er viktig å holde øye med ernæringstilstanden for å forebygge feil- og underernæring. Det bør føres en form for registrering slik at man kan danne seg et bilde av utviklingen. Punktene under kan hjelpe til å vurdere ernæringssituasjonen:

 • Samtale med vedkommende rundt egen opplevelse av spisesituasjonen og evt. problemer
 • Hvor lang tid brukes på måltider
 • Hva slags konsistens går greit, hva er vanskelig
 • Feilsvelging - hvor ofte - i hvilken grad er det forbundet med angst eller panikkfølelse
 • Forandringer i kroppsvekt
 • Vedkommende bør veies regelmessig, så lenge det er mulig, og resultatene registreres i et vektskjema
 • Det kan også være nyttig å følge med på utvikling av BMI BodyMassIndex = kroppsvekt (kg) / (høyde x høyde (m2) )
 • Blodprøver som sier noe om ernæringsstatus er albumin, prealbumin, hemoglobin og ferritin, samt elektrolytter

(Kilde: ALS-Prosjektet ved Sunniva Hospice) 

Observasjon under måltidet

Som pårørende kan man forsøke aktivt å observere vedkommende under måltidet. Se spesielt på:

 • sitte/hodestilling
 • tygge/svelgeteknikk - et normalt svelg varer ett sekund. Bruker vedkommende mer enn 20 – 30 sekunder, har han eller hun et stort problem
 • konsistenshåndtering
 • tidsbruk
 • feilsvelginger

(Kilde: ALS-Prosjektet ved Sunniva Hospice) 

Tiltak for å forebygge underernæring

Det kreves kontinuerlig vurdering av vedkommendes situasjon for å legge til rette for god ernæring.

 • Lette muskeløvelser for å bevege leppe-, tunge- og kjevemuskulatur kan være til hjelp
 • Sørge for god sitte- og hodestilling under måltidene (hodet bakover øker sjansen for feilsvelging)
 • Hjelp til å spise, vurdere behov for spesielle spiseredskaper
 • Innøving av enkle svelgeteknikker f.eks. holde pusten "hardt" for bevisst å lukke til luftveiene under svelging
 • Noen har nytte av avkjøling i munnen når de spiser - drikke isvann innimellom

Matens tilberedning, konsistens og smak må tilrettelegges for personer med dysfagi. Appetitten må stimuleres og ernæringsbehovet dekkes.
(Kilde: ALS-Prosjektet ved Sunniva Hospice) 

Vurdering og behandling av spise- og svelgvansker

 • Undersøkelse av ansikts-/munnmotorikk og stemme
 • Observasjon under måltid
 • Videofluoroskopi
 • Stimulering og trening av ansikts- og munnmotorikk
 • Bruk av ulike teknikker for stimulering av tygging og svelging
 • Tilpasning av matkonsistens og tilrettelegging av måltid
 • Innleggelse av PEG
 • Rådgivning og informasjon

(Kilde: Sunnaas sykehus HF) 

 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre